FöPL försäkring

År 2017 gjorde pensionsskyddscentralen ett beslut att alla lättföretagare är tvungna att ha en FöPL försäkring om man tjänar över gränsen för 12 månader. Det är bästa lösningen för lättföretagare och därför hade Free-laskutus bett om ändringen. Det kommer alltid att ske ändringar i lagstiftningen gällande fakturering, anställning och företagande. Free-laskutus följer aktivt med utvecklingen och kommer alltid att erbjuda tjänster enligt dina behov och i linje med den gällande lagstiftningen. Vi tar hand om allting för din del så du inte behöver oroa dig över pappersarbetet.

Vad är FöPL?

FöPL-försäkring är en pensionsförsäkring för företagare. Det är ett användbart redskap som hjälper dig att välja hur mycket du vill samla pensionsförsäkring varje månad. Det är en personlig pensionsförsäkring och avgiften kan till viss mån bestämmas av dig. FöPL är också avdragbart i beskattningen om du tagit FöPL för mer än den lägsta möjliga nivån. FöPL-försäkrings premien beror på dina uppskattande intäkter via lättföretagande.

Första gången du skaffar FöPL-försäkring?

Om du skaffar FöPL-försäkring för första gången, är dina fyra första år billigare. FöPL-premien kommer att vara 22% lägre under de fyra första åren. Du kan enkelt skaffa FöPL via Free-laskutus. Den månatliga avgiften kommer att bero på dina intäkter som lättföretagare. Du kommer att få en faktura från FöPL till din hemadress varje månad. Då du använder Free-laskutus behöver du inte betala för den vanliga jobb pensionen mer, istället kan du välja nivån av försäkringspremien själv. FöPL är också viktigt då du behöver andra socialskyddsförmåner såsom sjukledighet och föräldraledighet.

När behöver jag ha FöPL?

Du är tvungen att ha FöPL om du jobbar som lättföretagare eller tjänar pengar via en faktureringstjänst om:

  • Du är en lättföretagare eller använder en faktureringstjänst
  • Du är 18-68 år gammal
  • Du kommer att jobba som lättföretagare de kommande 4 månaderna eller har gjort det
  • Dina uppskattande inkomster som lättföretagare överskrider 7645,25€

Till dina lättföretagar inkomster hör alla inkomster du tjänar som lättföretagare. Du kan även skaffa FöPL om dina inkomster inte överskrider inkomstgränsen. Du måste ha FöPL inom 6 månader från att du överskridit inkomstgränsen. För mera information, kontakta kundtjänsten.

Hur skaffar jag FöPL-försäkring?

Vi på Free-laskutus sköter vi FöPL för din del. Lättaste sättet att skaffa FöPL är via vår Extranet-service. Du måste uppskatta dina inkomster och enligt din uppskattning kommer FöPL träda i kraft. Du kommer få en räkning hem, efter att du betalat räkningen kommer fördelarna med FöPL vara till ditt förfogande. Märk väl att FöPL-försäkringen är avdragsgill i beskattningen och dina FöPL betalningar kommer automatiskt föras vidare till skatteverket.

Uppskattade inkomster

Du har friheten att uppskatta dina inkomster såsom du ser det motsvara dina kommande inkomster bäst. Officiella riktlinjerna säger att din inkomst uppskattning skall motsvara föregående årets inkomster. På detta vis kommer dina socialskyddsförmåner motsvara din inkomstnivå. FöPL-försäkringens tagare har möjligheten att ändra sin inkomst uppskattning fritt för att den skall motsvara ändringar i inkomstnivån. Mer information om FöPL hittar du på: Pensionsförsäkringsbolaget VARMA:s sidor.

Prova på lättföretagande

Det är lätt och gratis att registrera sig. Du betalar endast då du fakturerar.