Kevytyrittäjän sosiaaliturva

Kevytyrittäjä ja sosiaaliturva

Kevytyrittäjillä on oikeus sosiaaliturvaan aivan kuten yrittäjillä ja palkansaajilla. Palkansaajan ja kevytyrittäjän/yrittäjän sosiaaliturvassa on hieman eroa mm. siinä, miten se määritellään.

Kevytyrittäjän sosiaaliturva määräytyy YEL-vakuutuksen työtulon mukaan ja mitä todellisempi työtulo on tuloihin nähden, sitä kattavampi turva on.

Yrittäjän eläkevakuutus, eli YEL

YEL-vakuutus on yrittäjän ja kevytyrittäjän työeläkevakuutus. Se mahdollistaa tehokkaamman vakuuttamisen ja joustavamman toiminnan eläkevakuutuksien osalta. Se on henkilökohtainen työeläkevakuutus, jonka määrän voit tietyin rajaehdoin itse päättää. Lisäksi se on verovähennyskelpoinen omassa verotuksessasi.

YEL-vakuutusmaksu on oman tuloarviosi mukainen. 2019 YEL-vakuutuksen suuruus on aloittelevan yrittäjän alennuksen kanssa 18,8%.
YELin alaraja on 7799,37€ kahdentoista kuukauden aikana (huom ei kalenterivuosi) ja ehtona YEL:issä on myös, että yrittäjämäinen toiminta kestää yli 4kk.

Jos olet ottanut itsellesi tulojasi vastaavan YEL-vakuutuksen, ei työttömyysturvasi, sairauspäivärahasi tai muut etuudet ole sen heikompia kuin palkansaajalla.

Lisää YEL:istä löytyy:
YEL-sivultamme
VARMA

Työttömyysturva

Työttömyysetuuteesi vaikuttaa, jos toimit yrittäjänä tai työllistyt omassa työssä. TE-Toimisto selvittää kanssasi, oletko laissa tarkoitettu yrittäjä, eli onko sinulle YEL-vakuutus tai onko työsi yrittäjämäistä, kuten kevytyrittäjyyttä.

TE-toimisto arvioi tämän jälkeen, onko työsi pää- vai sivutoimista yrittäjyyttä.

Pää- vai sivutoimista yrittäjyyttä?

Mikäli aikomuksesi on kasvatttaa toimintaasi, olet YEL-vakuutettu ja et pysty kevytyrittäjätoimintasi ohessa ottamaan vastaan kokoaika työtä, katsotaan sinut päätoimiseksi yrittäjäksi. Pää- ja sivutoimisuutta arvioitaessa ei ole merkitystä työtulolla.

Päätoimista yrittäjyyttä:

  • Kevytyrittäjyystoimintaasi käytetty aika on este kokoaikatyön vastaanottamiselle
  • Tarkoituksenasi on laajentaa toimintaasi
  • Olet YEL-vakuutettu

Sivutoimista yrittäjyyttä:

  • Kevytyrittäjyystoimintaasi käytetty aika ei estä sinua ottamasta vastaan kokoaikaista työtä
  • Työllistyt lyhytkestoisesti kevytyrittäjänä (enintään kaksi viikkoa)
  • Aloitat kevytyrittäjyystoimintaasi vasta.
  • Et ole YEL-vakuutettu

Jos sinut katsotaan päätoimiseksi yrittäjäksi, ei sinulla ole oikeutta työttömyysetuuteen vaikka tulosi jäisivät vähäisiksi.

Mikäli sinut katsotaan sivutoimiseksi yrittäjäksi on sinulla oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen.

Kevytyrittäjyystoiminnan päättyminen:

Kun lopetat kevytyrittäjyystoimintasi, ilmoita siitä välittömästi TE-toimistoosi. Yhdessä TE-toimiston kanssa tehdään arvioi edellytyksistä työttömyysetuuden saamisesta.

Kevytyrittäjyystoiminnan päättämistä varten on YEL-vakuutus lopetettava ja oltava valmis vastaanottamaan kokoaikaista työtä.

Soviteltu työttömyysetuus

Jos kevytyrittäjyys / yrittäjyys toimintasi ei ole kokoaikaista ja pystyt vastaanottamaan kokoaikaista työtä kevytyrittäjyys toiminnastasi huolimatta voidaan sinut katsoa sivutoimiseksi yrittäjäksi, jolloin sinulla on oikeus soviteltuun työttömyystukeen.

Työttömyysetuutta laskettaessa otetaan huomioon kaikki ansiotulosi, jotka ylittävät 300 euron suojaosan.

» Lisää tietoa KELA:n sivuilta

Peruspäiväraha

Jos kevytyrittäjän YEL- työtulo on yli 12 576€ , on hän oikeutettu peruspäivärahaan. Peruspäiväraha on 32€ / työpäivä.

Ansiosidonnainen

Yrittäjän ansiopäiväraha muodostuu palkansaajien päivärahan tavoin peruspäivärahan suuruisesta perusosasta (32,40 € vuonna 2019), ansio-osasta ja lapsikorotuksesta, joka on vuonna 2019 yhdestä alle 18-vuotiaasta lapsesta 5,23 euroa, kahdesta 7,68 euroa ja kolmesta tai useammasta lapsesta 9,90 euroa.

Ansio-osan suuruus määräytyy yrittäjän työttömyysvakuutuksensa perusteeksi valitseman työtulon perusteella. Työtulo saa olla enintään yrittäjän YEL-työtulon suuruinen. Myös jäsenmaksun suuruus määräytyy YEL-työtulon mukaan.

Työttömyyskassat:

Jos kevytyrittäjä päättää liittyä työttömyyskassan jäseneksi, on hänen valittava yrittäjien työttömyyskassa. Näitä ovat SYT ja AYT.

Jos käyttäjä vaihtaa yksityisestä (palkansaajien) työttömyyskassasta yrittäjien kassaan, pääsee hän katkeamattoman turvan piiriin, jos on ollut aikaisemmin 15 kk jonkun muun kassan jäsen.

Erotessaan vanhasta kassasta, pitää yrittäjien kassaan liittyä viimeistään kuukauden sisällä, mutta kannattaa liittyä heti kun olet aloittanut Free-Laskutuksen kautta työt.

Katkoton työttömyysturva

Jos siirryt palkansaajakassasta yrittäjien työttömyyskas­saan kolmen kuukauden sisällä yrittäjäksi/ kevytyrittäjäksi ryhtymisestä, ei ansioturvaasi tule kat­kosta. Liittymisen tulee lisäksi tapahtua kuukauden sisällä edellisestä kassasta eroamisesta.

Sinun ei kannata kevytyrittäjänä jäädä palkansaajakassan jäseneksi, sillä se ei kerrytä sinulle yrittäjän ansiosidonnaisen päivärahan oikeutta ja lisäk­si jo ansaittu palkansaajan ansiosidonnaisen päivärahaoikeus päättyy, kun yritystoiminta on kestänyt 18 kuukautta.

Työttömyyskassalain mukaan kahdessa työttömyyskassassa ei saa olla samanaikaisesti jäsenenä.

Sairastuminen

Kevytyrittäjälläkin on mahdollisuus sairastaa. Jos kevytyrittäjällä on YEL-vakuutus, on omavastuuaika sairauspäivärahassa yksi päivä, eli sairastumispäivän. Jos kevytyrittäjällä ei ole YEL-vakuutusta, on omavastuuaika sama kuin palkansaajalla, eli sairastumispäivä ja sitä seuraavat yhdeksän arkipäivää.

Sairauspäivärahan määrä

YEL-vakuutetun sairauspäiväraha määräytyy YEL- vakuutuksen työtulon mukaan.

Laskurin YEL-vakuutuksen vaikutuksesta sairauspäivärahan määrään löydät VARMA:n sivuilta.

Olenko oikeutettu työttömyysturvaan?
Kaikki suomalaiset ovat oikeutettu ainakin työmarkkinatukeen. Päivärahaa varten YEL-työtulosi täytyy olla reilut 12 000€ ja ansiosidonnaista varten sinun täytyy kuulua yrittäjien työttömyyskassaan.
Mitä jos sairastun?
Olet oikeutettu sairauspäivärahaan. Kela maksaa sairastumisesi ajalta sairauspäivärahaa ja sairauspäivärahan suuruus määräytyy YEL-vakuutuksesi perusteella. Omavastuuaikasi on vain yksi päivä!
Mikä on YEL-vakuutus?

YEL-vakuutus on yrittäjän ja kevytyrittäjän eläkevakuutus. Maksat YEL:iä kun toimit kevytyrittäjänä yli 4kk ja 12kk palkkasi nousee yli 7799,37€ (v.2019)

Lue lisää

Kokeile kevytyrittäjyyttä jo tänään!

Liittyminen on ilmaista nyt ja aina, eikä se velvoita sinua mihinkään. Maksat palvelun käytöstä vasta kun alat vastaanottamaan suorituksia.

Kysyttävää? Autamme mielellämme.

asiakaspalvelu@freelaskutus.fi / 0203 323 45